Grupa Kapitałowa Dexpol


Grupa Kapitałowa Dexpol wywodzi się w prostej lini od powstałej w 1988 roku spółki Dexpol.  Spółka ta w lata 90-tych stała sie liderem wśród prywatnych dostawców paliw w Polsce. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych spółka zaczęła  zamieniać strategię, koncentrując swoje działania na branży nieruchomości.

W latach 2000-2004 wykształcił się obecny kształt Grupy Kapitałowej Dexpol. W związku z przyjętą przez Zarząd nowa strategią, w 2000 roku rozpoczęto restrukturyzację całej Grupy. Nastąpiło uporządkowanie i podział poszczególnych działalności operacyjnych oraz stworzenie głównych branż, na których miała koncentrować się przyszła działalność Grupy Kapitałowej. Grupa miała skoncentrować swoje działania na kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami wraz z usługami deweloperskimi oraz usługach hotelarskich wraz z gastronomią. Uporządkowano sytuację dotyczącą posiadanego majątku oraz skupiono się na realizacji w/w celów biznesowych tworząc grupę spółek celowych.

Dexpol S.A. zaczął powoli odchodzić od działalności podstawowej (sprzedaż paliw) koncertując się na zarządzaniu strategicznym i przejmowaniu od spółek celowych działań operacyjnych nie służących realizacja ich celów strategicznych (usługi kadrowo-płacowe, administracyjne i organizacyjne).

Chęć bycia liderem w branży nieruchomości skutkował decyzją o stworzeniu grupy spółek, które będą zajmowały się całym „ciągiem technologicznym” tworzenia i użytkowania nieruchomości, od zakupu gruntu po zarządzanie wybudowanym/zakupionym obiektem. W 2000 roku powstała spółka Dexpol Nieruchomości – obecnie Rafin sp. z o.o. Wewnątrz grupy spółka przejęła na siebie obowiązki zarządzania wszystkimi nieruchomościami będącymi w zasobach Grupy Kapitałowej, zyskując bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, od lokali handlowo usługowych po duże obiekty hotelowe. Na zewnątrz koncentrowała się na gromadzeniu nieruchomości we Wrocławiu i okolicach tak, aby z kilkuletnim wyprzedzeniem zabezpieczyć bazę do realizacji strategii Grupy Kapitałowej w przyszłych okresach.

Również w roku 2000 powołana zostaje do życia spółka - obecny Silkbau, która od 2004 roku już jako Generalny Wykonawca, stała się kolejnym ogniwem ciągu technologicznego. Spółka zajmuje się wszystkimi inwestycjami budowlanymi Grupy Kapitałowej od modernizacji hoteli po budowę osiedli mieszkaniowych czy galerii handlowych. Obecnie Silkbau buduje osiedle i galerię handlową  „Złota Podkowa” na Krzykach, osiedle domków jednorodzinny „12 miesięcy” w Iwinach oraz modernizuje hotele: Europejski i Polonia.

W 2004 roku powstaje spółka Rafin Sp. z o.o.- Sp. Komandytowa, której celem jest sprzedaż mieszkań w systemie deweloperskim. W najkorzystniejszym dla tej branży okresie, rozpoczyna się budowa i sprzedaż mieszkań, na największym obecnie wybudowanym osiedlu mieszkaniowym we Wrocławiu, osiedlu „Złota Podkowa”. Kolejnym projektem mieszkaniowym spółki jest osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – osiedle „12 miesięcy” w miejscowości Iwiny, zaledwie 300 metrów od granic Wrocławia. W planach Spółki znajdują się również:  projekt „Bończyka” polegający na budowie osiedla mieszkalnego przy ul. Bończyka we Wrocławiu, budowa osiedla o funkcjach mieszkalno-usługowych przy ul. Reymonta, osiedla mieszkaniowego na wrocławskim Psim Polu oraz budowa apartamentów w pięknym zakątku Wrocławia, na Kępie Mieszczańskiej. Ogółem Grupa Kapitałowa planuje sprzedaż 120 000 m² powierzchni mieszalnej oraz ponad 8 000 m² powierzchni handlowo-usługowej.

Ciąg technologiczny kompleksowego zarządzania nieruchomościami zamyka powstała w 2007 roku spółka ProInrem. Doświadczona kadra spółki Rafin stworzyła spółkę zarządzającą nieruchomościami zarówno mieszkalnymi jak i komercyjnymi. Obecnie spółka zarządza lokalami komercyjnymi spółki Rafin oraz obsługuje mieszkańców osiedla „Złota Podkowa”.

Części hotelowo-gastronomiczna działalności Grupy Kapitałowej Dexpol rozpoczęła się wraz z akwizycją spółki Odra Toursit S.A. w roku 1999.  Spółka Odra Toursit S.A. wywodzi swe tradycje hotelarskie od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej "ODRA", założonej przez Prezydenta Wrocławia w roku 1974. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodziły hotele Polonia, Europejski, Grand i Piast. Zmiany zachodzące w Polsce w latach 90-tych pozwoliły na przekształcenie "Odra Tourist" w Spółkę Akcyjną, a następnie sprywatyzowanie jej poprzez udział w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W 1999 roku Dexpol S.A. zakupiła od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Oktava S.A. pakiet kontrolny akcji Odra Toursit S.A.

W roku 2000 powołana do życia zostaje spółka Odra Tourist Hotele Sp. z o.o. - następca prawny Ody Tourist S.A., której celem biznesowym jest stworzenie prężnie działającej sieci hotelowej. Cel swój spółka realizuje poprzez rewitalizację bazy własnych obiektów hotelowych – do 2012 roku w planach jest uzyskanie 800 pokoi hotelowych w samym tylko Wrocławiu. Dodatkowo stworzona została marka Silfor, na bazie, której w przyszłości budowana będzie ogólnopolska sieć hotelowa. W roku 2008 oddano do użytku po remoncie pierwszy hotel pod tą marką – Hotel Silfor Europejski we Wrocławiu. Pozostałe hotele znajdują się w remoncie lub remont jest planowany.

Aktualnie przedmiotem działań spółek Grupy Kapitałowej Dexpol jest:

  • PPH Dexpol S.A. – strategiczne zarządzanie całością Grupy Kapitałowej, obsługa kadrowo-płacowa oraz administracyjna spółek w grupie
  • Rafin Sp. z o.o. - wynajem i sprzedaż nieruchomości
  • Rafin Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa - budowa i sprzedaż mieszkań i domów, lokali usługowych
  • Silkbau Sp. z o.o. – budowa lub modernizacja obiektów mieszkalnych i handlowo-usługowych
  • COHM Sp. z o.o. - usługi hotelowe i gastronomiczne, zarządzanie siecią hotelową
  • ProInrem Sp. z o.o. - zarządzanie nieruchomościami zarówno mieszkalnymi jak i komercyjnymi

Dexpol, firma która rozpoczęła swą działalność w latach 90 XXw. Obecnie pod nazwą GK DEXPOL funkcjonuje grupa kapitałowa. więcej

Dexpol, firma która rozpoczęła swą działalność w latach 90 XXw. Obecnie pod nazwą GK DEXPOL funkcjonuje grupa kapitałowa.

Dexpol, firma która rozpoczęła swą działalność w latach 90 XXw. Obecnie pod nazwą GK DEXPOL funkcjonuje grupa kapitałowa. więcej

Copyright 2008 Dexpol
Projekt i realizacja AM Kameleon - projektowanie stron www